ویدئو = عالی -> آن را به اشتراک بگذارید! + اشتراک YouTube
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای EVIDENCE SECURITY - حفاظت از بناهای یادبود و ساختمانهای مجاور.
در حال بارگیری تبلیغات ...
پیش بارگذاری تصویر
تا بعدی

نقاط جداسازی حرارتی - سخنرانی تخصصی پرواز حرارتی

لغو کردن
چراغ را خاموش کنید
خودکار بعدی
تئاتر
0 نظرات
3.507 نمایش ها
تکرار تکرار
فیلم ها بیشتر فیلم ها بیشتر
ON DRONES + MULTICOPTER + QUADROCOPTER فیلم
بالا