జార్జియో లోడా ద్వారా ZLIN 526 AFS స్కేల్ RC
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

అల్యూమినియం ప్లాంకింగ్‌తో కూడిన B-17 ఫ్లయింగ్ ఫోర్ట్రెస్ RC పీటర్ ఫీఫెర్ ద్వారా

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
22.143 అభిప్రాయాలు
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
మోటర్ - 3D ఆక్రో + బిప్లేన్ + వార్బిర్డ్