దాని మొదటి విమానం కోసం చాలా పెద్ద RC AIRBUS A380

దాని మొదటి విమానం కోసం చాలా పెద్ద RC AIRBUS A380
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

SE5A రాయల్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ఫ్యాక్టరీ జీన్-లూక్ F4C చేత నిర్మించబడింది మరియు ఎగురవేయబడింది

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
11.380.516 అభిప్రాయాలు
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
టాప్