వీడియో = గొప్ప -> దీన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి! + సభ్యత్వం YouTube
ఫ్లోరియన్ షాంబెక్ రూపొందించిన మోడల్ విమానం ట్రైలర్‌లో విస్తరణ
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

XXXL ELFE P2 100% M 1: 1 పూర్తి పరిమాణ RC గ్లైడర్ ప్యాట్రిక్ ట్రాఫర్ ఎయిర్‌షో ఫ్లైట్ ఇంటర్వ్యూ [4K]

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
0 వ్యాఖ్యలు
1.046 అభిప్రాయాలు
SE తప్పక చూడాలి - రాబోయే RC వీడియోలు - చిట్కాలు