అల్యూమినియం ప్లాంకింగ్‌తో కూడిన B-17 ఫ్లయింగ్ ఫోర్ట్రెస్ RC పీటర్ ఫీఫెర్ ద్వారా
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

వాల్టర్ Ettl 51 సిలిండర్ KOLM ఇంజిన్ ద్వారా RC MUSTANG P-3 తొలి విమానం

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
36.561 అభిప్రాయాలు
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
ES అద్భుత అద్భుతమైన RC వార్బర్డ్ వీడియోలు