మార్కస్ రమ్మర్ మరియు డొమినిక్ గ్రేబ్‌లతో F-టౌ ఏరోబాటిక్స్ బాణసంచా
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

XXXL ELFE P2 100% M 1: 1 పూర్తి పరిమాణ RC గ్లైడర్ ప్యాట్రిక్ ట్రాఫర్ ఎయిర్‌షో ఫ్లైట్ ఇంటర్వ్యూ [4K]

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
6.409 అభిప్రాయాలు
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
✈ అద్భుత అద్భుతమైన RC గ్లైడర్ వీడియోలు