మూడు సిలిండర్ KOLM ఇంజిన్‌తో రిమోట్ కంట్రోల్డ్ సూపర్‌మెరైన్ స్పిట్‌ఫైర్ Mk IX WWII
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

ఫ్రాంజ్ ఒబెనాఫ్ తొలి విమానం ద్వారా జంకర్స్ జు 188

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
1.064.765 అభిప్రాయాలు
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
ES అద్భుత అద్భుతమైన RC వార్బర్డ్ వీడియోలు