మోడల్ ఫ్లైయర్ సింగపూర్ అక్టోబర్ 2015 యొక్క ట్రావెల్ ఇంప్రెషన్స్ - వోల్ఫ్‌గ్యాంగ్ విటాస్ ద్వారా నివేదించండి
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

ఇంటర్‌కాప్టర్ రేసింగ్ కప్ ఎఫ్‌పివి-రేసింగ్ ఇంటర్‌మోడెల్బా డోర్ట్‌మండ్ 2017 ఆర్‌సి మోడల్ ఫ్లైట్ & మోడలింగ్ ఫెయిర్

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
5.612 అభిప్రాయాలు
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
✈ డ్రోన్స్ + మల్టీకాప్టర్ + క్వాడ్రోకాప్టర్ వీడియోలు