వీడియో = గొప్ప -> దీన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి! + సభ్యత్వం YouTube
నకిలీ లేదు, సగం రెక్కల ఎడమ వైపున ఎగురుతూ, 9 మీటర్ల రెక్కలతో క్వింటస్ M rc గ్లైడర్
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

(పార్ట్ 3/4) క్లాస్ 1: 3 GPS TRIANGLE WM 2017 ప్రారంభమవుతుంది, విమానాలు, ల్యాండింగ్‌లు RC స్కేల్ గ్లైడర్ పోటీ

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
0 వ్యాఖ్యలు
258.995 అభిప్రాయాలు
ఆర్‌సి విమానం టో (ఎఫ్-టో) టో మోడల్స్
టాప్