వీడియో = గొప్ప -> దీన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి! + సభ్యత్వం YouTube
TEAM USA పోటీ విమాన RC L టర్బైన్ (39KG) JET WM నుండి L-20 అల్బాట్రోస్ ఆండీ ఆండ్రూస్
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

ఎల్ -39 అల్బాట్రోస్ ఆండీ ఆండ్రూస్ టీమ్ యుఎస్ఎ ఆర్‌సి టర్బైన్ జెట్ 2 వ కాంపిటీషన్ ఫ్లైట్ (20 కేజీ) జెట్ డబ్ల్యూఎం 2015

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
0 వ్యాఖ్యలు
6.534 అభిప్రాయాలు
రిపీట్ రిపీట్
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
టాప్