వీడియో = గొప్ప -> దీన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి! + సభ్యత్వం YouTube
XXXL RC ETA 50% M 1: 2 పెద్ద ట్రోబుల్‌లో - ELEVATOR, FLAPS & RUDDER FUNCTION లేకుండా ఎగురుతుంది! [4 కె]
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

SMOKE MULTIPLEX AIRSHOW BRUCHSAL 330 తో అదనపు 2015SC GERNOT BRUCKMANN RC AEROBATIC NIGHT FLIGHT

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
0 వ్యాఖ్యలు
240.778 అభిప్రాయాలు
రిపీట్ రిపీట్
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
జెర్నాట్ బ్రక్మాన్
టాప్