వీడియో = గొప్ప -> దీన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి! + సభ్యత్వం YouTube
ది బిగ్గెస్ట్ ఆర్‌సి గ్లైడర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్, గైనెస్ బుక్, కు 4 ఆస్ట్రియా ఎలిఫెంట్ మార్కస్ ఫ్రే
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

DJI నుండి మావిక్ ప్రో - GPS మరియు గ్లోనాస్ లేకుండా ఇండోర్ విమాన నివేదిక [జర్మన్] పార్ట్ 4/4 పరీక్ష నివేదిక

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
0 వ్యాఖ్యలు
1.717.574 అభిప్రాయాలు
రిపీట్ రిపీట్
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
! ✈ మోడెల్ పైలట్.ఇయు టాప్ 20!
టాప్