వీడియో = గొప్ప -> దీన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి! + సభ్యత్వం YouTube
PZL-106 AR KRUK GEHLING FLUGTECHNIK GMBH అగ్రికల్చురల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఫ్లైట్ ILA బెర్లిన్ ఎయిర్ షో
ప్రకటనను లోడ్ చేస్తోంది ...
చిత్రాన్ని ప్రీలోడ్ చేయండి
తదుపరిది

బోయింగ్ స్టీర్మాన్ ఏజెన్సీ పెగ్జీ వాలెంటిన్ ఏరోబాటిక్ ఎయిర్‌షో ఫ్లైట్ ఇలా బెర్లిన్ ఎయిర్ షో

రద్దు
లైట్ ఆఫ్ చేయండి
ఆటో నెక్స్ట్
థియేటర్
0 వ్యాఖ్యలు
3.322 అభిప్రాయాలు
రిపీట్ రిపీట్
మరిన్ని వీడియోలు మరిన్ని వీడియోలు
మోటారు ఏరోబాటిక్స్ ఎయిర్‌షో ఏరోబాటిక్ విమానాలు (ఒరిజినల్)
టాప్